PRORROGA PELS ERTES REGULATS AL REIAL DECRET LLEI 8/2020 ERTE (EXPEDIENTS DE REGULACIÓ PER FORÇA MAJOR)
PRORROGA PELS ERTES REGULATS AL REIAL DECRET LLEI 8/2020 ERTE (EXPEDIENTS DE REGULACIÓ PER FORÇA MAJOR)

 

A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei continuaran en situació de força major total aquelles empreses amb un expedient de regulació d’ocupació basat a l’article 22 del Reial decret llei 8/2020 fins que no puguin reiniciar la seva activitat, i com a màxim fins el 30 de juny de 2020.

L’ERTE es perllongarà com a màxim fins el 30 de juny. ERTE PER CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O DE PRODUCCION (ETOP) Aquests també es prorroguen fins el 30 de juny en els ERTE ETOP vigents a 13 de maig de 2020 es mantenen les condicions previstes a la comunicació final que van rebre fins a la data de finalització.

Els que s’inicien a partir del 13 de maig i fins el 30 de juny se’ls aplicarà el previst a l’article 23 del Reial decret llei 8/2020, i podran ser:

  • Fer un ERTE ETOP estan vigent un ERTE FORÇA MAJOR
  • Quan acabi un ERTE FORÇA MAJOR i fem un ERTE ETOP, la data d’efectes comptarà a partir de la data de finalització del ERTE DE FORÇA MAJOR.

PRORROGA DE LES MESURES DE PROTECCIÓ D’ATUR

Es prorroguen fins el 30 de juny les mesures extraordinàries de protecció de l’atur (article 25 Reial decret llei 8/2020). Destaquem:

  • Sòcies treballadores i treballadores afectades per un ERTE (FORÇA MAJOR O ETOP, articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020): Cobrament de l’atur encara que no tinguin el període de cotització mínim per cobrar-lo. No computar el temps en què es percebi la prestació per atur de nivell contributiu, als efectes de no consumir aquest període per a futures prestacions

MESURES EN MATÈRIA DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL (EXONERACIÓ DE QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL) EMPRESES ERTE FORÇA MAJOR

Les empreses afectades per un:

  • ERTE FORÇA MAJOR no hauran de pagar les quotes empresarials de maig i juny dels seus treballadors: 100% d’exoneració si a 29 de febrer de 2020 si tenien menys de 50 treballadors, 75 % d’exoneració si a 29 de febrer si tenien 50 o més treballadors
  • EMPRESES ERTE FORÇA MAJOR PARCIAL Respecte els treballadors que reiniciïn la seva activitat
  • Per a empreses que el 29 de febrer tinguessin menys de 50 treballadors, el 85 % al maig i el 70% en juny, de les quotes empresarials
  • Respecte els treballadors que continuïn amb les seves activitats suspeses: Per a empreses de menys de 50 treballadors: el 60% al maig i el 45% al juny.

Les exempcions en la cotització s'aplicaran per la Tresoreria General de la Seguretat Social, a instància de l'empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial, així com de la identificació dels treballadors afectats i el període de suspensió o reducció de la jornada.

EXTENSIÓ D’AQUESTA PRÒRROGA (30 DE JUNY) DELS EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ Segons el que s’indica a la Disposició Addicional I d’aquest Reial decret Llei, en relació a les restriccions d’activitat perquè la situació d’alarma sanitària subsisteixi, el Govern de l’Estat podrà prorrogar més enllà del 30 de juny els ERTE PER FORÇA MAJOR i les corresponents exoneracions de les quotes de la Seguretat Social, i estendre també las exoneracions de quotes als ERTE ETOP (causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció) i prorrogar les mesures de protecció per atur previstes a l’article 25.1 del Reial Decret-llei 8/2020

Fecha publicación: 6/3/2020

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.