ICO Empreses i Emprenedors 2019 
ICO Empreses i Emprenedors 2019 

 

LÍNIES DE FINANÇAMENT ICO 2019  per autònoms i empreses
 

Estimats senyors / es,

L’ Institut de Crèdit Oficial ha posat en marxa les LÍNIES DE FINANÇAMENT ICO 2019 per als AUTÒNOMS I EMPRESES.

La línia ICO Empreses i Emprenedors 2019 destinada als autònoms i empreses que realitzin la seva activitat empresarial a Espanya, amb independència del seu domicili social o fiscal i de si la major part del seu capital és espanyol o estranger, per finançar projectes d’inversió i/o cobrir necessitats de liquiditat.

El finançament es podrà destinar a projectes d’ INVERSIÓ i/o a les necessitats generals de l’activitat, entre d’altres: les necessitats de liquiditat per afrontar les despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, o compra de mercaderia, etc. També es poden subvencionar les necessitats tecnològiques, els actius fixos productius nous o de segona mà, els vehicles turisme i industrials, l’adequació i reforma d’instal·lacions i l’adquisició d’empreses. L'import màxim del préstec és de 12,5 milions de €, en una o diverses operacions per client i any.

També poden sol·licitar finançament a través d'aquesta línia, els particulars i comunitats de propietaris y les agrupacions de comunitats de propietaris per a la rehabilitació d'habitatge o edificis i/o la reforma dels seus elements comuns.

Els terminis d'amortització seran d'1 a 6 anys, amb la possibilitat de fins a 1 any de carència de principal, de 7 a 9 anys amb fins a 2 anys de carència, i de 10 a 20 anys amb fins a 3 anys de carència.

La Línia ICO Garantia SGR/SAECA 2019 permet finançar inversions realitzades a España o fora del territori nacional i/o cobrir necessitats de liquiditat que comptin amb l'aval d'una SGR o SAECA.

Es manté la línia ICO CRÈDIT COMERCIAL 2019 destinada a autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de l'import de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional o cobrir els costos previs de producció i elaboració dels béns o serveis objecte de venda a España (prefinançament). Es podran anticipar les factures amb data de venciment no superior a 180 dies a comptar de la data de la signatura de l'operació. Es podrà finançar fins al 100%, sempre que no superi l'import màxim de 12,5 milions d'euros de saldo viu per client i any, en una o diverses operacions. Quan les factures procedeixen de les vendes fora del territori nacional s’utilitzarà la línia ICO EXPORTADORS 2019.

La línia ICO Internacionalització 2019 en el seu tram I “inversió i liquiditat”, orientada a autònoms, empreses i entitats públiques i privades espanyoles, incloent les domiciliades a Espanya, i les domiciliades a l'estranger que tenen com a mínim un 30% de capital d' empresa espanyola, que realitzin inversions productives fora del territori nacional, inclosa l'adquisició d'empreses i la creació d’empreses a l’estranger, l’adequació i reforma d’instal·lacions, i/o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat.

La línia ICO Internacionalització 2019 en el seu tram II “exportadors mitjà i llarg termini” destinada a finançar les empreses amb domicili social a España o amb domicili fora d’Espanya amb “interès espanyol” per a la venda de béns o serveis, nou o de segona mà, amb ajornament de pagament a empreses amb domicili social fora d'Espanya (Crèdit Subministrador), o destinada a finançar empreses amb domicili social fora d'Espanya, per a l'adquisició de béns o serveis exportats per empreses amb domicili social a Espanya o amb domicili social fora d’Espanya amb “interès espanyol” (Crèdit Comprador).

Es manté la línia ICO CANAL INTERNACIONAL 2019 destinada a autònoms i empreses, domiciliades a España o a l’estranger amb “interès espanyol” per a finançar operacions d’inversió i liquiditat i operacions d’exportació a mitja i llarg termini. La tramitació de les operacions es realitzarà directament a través de les institucions financeres internacionals amb les que l'ICO subscrigui acords de col·laboració o de les seves entitats col·laboradores en cas que desenvolupi aquest esquema de funcionament.

LINIES DE FINANÇAMENT
Empreses i emprenedors (Esp)

LINIES DE FINANÇAMENT
Exportadors, internacional (Esp)

 

Per ampliar informació sobre alguna/es de les línies poden consultar amb els bancs i caixes, que tenen subscrit conveni de col·laboració amb l'ICO.

 

Atentament,

Fecha publicación: 3/13/2019

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.