Notícies recents

18/12/2018

El Ministerio de Trabajo fijará el salario mínimo por hora en unos 6,9 euros para trabajadores eventuales, temporeros y empleados de hogar,

El Ministerio de Trabajo fijará el salario mínimo por hora en unos 6,9 euros para trabajadores eventuales, temporeros y empleados de hogar, una subida del 20 por ciento, ligeramente inferior a la media de subida del salario mínimo interprofesional, que es del 22,3 por ciento. El proyecto de real decreto que se aprobará también informa de que la misma subida porcentual que experimenten las cotizaciones de SMI también se repercutirán a los sueldos que sean superiores a los 900 euros, pero próximos a esta cantidad. Este es el caso de las cotizaciones de las bases mínimas de ingenieros y licenciados y de jefes de administración y taller –grupos 1 y 3, respectivamente–.

14/12/2018

La gran inversió realitzada pel Cadastre per a tenir la seva base d'immobles més actualitzada està donant els seus fruits.

Aquest esforç ha rebut finançament amb la taxa de regularització de 60 euros però a més, ha permès  multiplicar els ingressos dels ajuntaments per IBI. El pla de regularització cadastral 2014-2017 ha suposat un fort increment de la inversió, que s’autofinança amb la taxa de regularització i amb un rendiment espectacular. L'efecte en l'IBI és notable. Segons dades del Cadastre, la quota líquida d'aquest tribut ha passat dels 12.200 milions al 2013 a 13.600 milions al 2017. El recaptament de l'antiga contribució urbana no ha parat de créixer en els últims anys, els ingressos però eren pràcticament la meitat al 2007.

11/12/2018

Una persona que mor en accident de tràfic....

Una persona que mor en accident de tràfic uns dies després d'haver causat baixa com a demandant de treball per falta de renovació, impedeix considerar que estigui en situació d'alta, pel que la parella no té dret a cobrar la pensió de viudetat. Així, ho determina el Tribunal Suprem, en una sentència 25 de setembre de 2018, on es rebutja que pugui donar-se com a alta, "ja que no pot aplicar-se la doctrina flexibilitzaria de l'exigència d'alta si no s'ofereix cap dada objectiva que permeti aplicar-la, com podria ser el seu estat de salut o algun altre motiu similar, tret el de accident".

04/12/2018

El Govern modificarà els procediments de desnonament

El Govern modificarà els procediments de desnonament per articular un "procés especial" per a les persones que es troben en una "situació vulnerable" amb la finalitat d'evitar que tornin a registrar-se "situacions tràgiques". L'Executiu modificarà la llei d'Enjudiciament Civil i fomentarà una major coordinació amb els serveis socials en casos de desnonament, de manera que els processos d'aixecament davant d'impagaments es paralitzin fins que intervinguin els serveis socials, segons va avançar el ministre de Foment. El canvi en els processos de desnonament formarà part del paquet de mesures urgents en matèria d'habitatge que Foment ultima aprovar pròximament per el Reial Decret Llei en Consell de Ministres, i que està enfocat principalment al lloguer.

29/11/2018

El Ministeri de Treball ha enviat als sindicats i empresaris l'últim esborrany per la proposta del Registre horari.

El text proposat per l'Executiu reforma quatre articles de l'Estatut dels Treballadors (4, 12, 34 i 35) i un altre article més de la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social. "Serà d'obligació de l'empresa registrar la jornada de cada treballador. Aquest registre de jornada ha de ser diari i haurà d'incloure l'horari concret d'entrada i sortida", indica l'esborrany legal de l'Executiu. La proposta del Govern, que necessitarà el recolzament parlamentari per tirar endavant, recull també que "els convenis col·lectius poden establir la forma d'organització del registre de jornada i d'accés al mateix de la persona treballadora". El Govern i els agents socials poden acordar excepcions.

27/11/2018

Espanya revisarà les edats mínimes exigides per a la conducció de camions i autobusos...

Espanya revisarà les edats mínimes exigides per a la conducció de camions i autobusos a les establertes des de fa molts anys en la pràctica totalitat dels països de la Unió Europea. La Directiva europea 2018/645, que modificava les diferents qüestions relatives a la formació obligatòria dels conductors professionals (el que es denomina col·loquialment CAP) i clarificava les edats mínimes per a la obtenció dels permisos de conduir per a camions i autobusos, davant la discordança existent entre els diferents països. Això obliga a modificar el vigent Reglament General de Conductors per a adequar-lo a la nova regulació europea, i tot i que la Directiva establia un termini màxim d'adaptació de fins a dos anys, la Direcció General de Tràfic ja ha iniciat la tramitació del projecte normatiu per a la seva pròxima aprovació.

22/11/2018

La contractació de professors interins i els seus acomiadaments al tancament del curs escolar.

El TJUE ha publicat dos sentències en les que assegura que la normativa espanyola no s'oposa a la legislació europea per a que l'Administració acomiadi als professors interins en les dates en les que finalitza el període lectiu, ja que no es donen les raons de necessitat i urgència a les que es van supeditar en el seu nomenament. A més, anuncia que els acomiadaments són legals encara que, aquest fet, privi als docents de dies de vacances estivals anuals retribuïdes corresponents al curs acadèmic, sempre que els docents percebin  una compensació econòmica per aquest concepte. El tribunal deixa en mans espanyoles les possibles indemnitzacions. Es va obrir el problema al 2016 quan va dir que estaven discriminats. La nova doctrina porta la contrària a l'Advocada General. El Suprem va dir fa poc que els acomiadaments eren nuls de ple dret.

20/11/2018

Els autònoms denuncien les inseguritats fiscals que frenen la seva activitat...

Els autònoms denuncien les inseguretats que frenen la seva activitat, en concret, en el referent a avançar l'IVA abans de cobrar les factures, la impossibilitat de deduir-se despeses de manutenció i despeses inherents al domicili segons assenyalen les grans associacions d'autònoms. Segons Upta, facilitar els requisits d'accés a les deduccions per despeses de manutenció serà un altre de les qüestions sobre les que Hisenda haurà de pronunciar-se. Segons afirmen, "la majoria dels autònoms que tenen dret a deduir-se les despeses de manutenció, no ho fa per la confusió amb la que es va redactar la norma legal i la interpretació restrictiva que sembla fer l'Agència Tributària de la mateixa".

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.