Notícies recents

6/23/2022

La duración de los contratos temporales firmados en mayo se situó en los 43,3 días de media

La duración de los contratos temporales firmados en mayo se situó en los 43,3 días de media, frente a los 52,71 días registrados en el mismo mes de hace un año. Un 'retroceso' de 9,4 días que se explica por dos factores: el primero es el auge de la contratación indefinida tras la reforma laboral. El segundo, el desigual impacto de los cambios que esta norma introdujo para penalizar el uso de los contratos de más corta duración. Suben los contratos de entre una y dos semanas de duración, pese al castigo en sus cotizaciones. Los cambios para limitar la rotación de los contratos temporales han tenido un efecto desigual. En mayo se firmaron un 21% menos de contratos que antes de la pandemia.

6/21/2022

El ministerio de Escrivá enviará esta semana una nueva propuesta para el futuro sistema de cotización de los autónomos en función de sus rendimientos

.Existe cierto acuerdo para solucionar el tope que existe en la actualidad en las bases de cotización de los mayores de 47 años que se introdujo para impedir lo que en su día se interpretó como compra de pensiones. La segunda de las cuestiones sobre las que existiría acuerdo y que podrá recoger la próxima propuesta del Gobierno es la necesidad de generalizar la tarifa plana, al menos en el primer año y no solo para aquellos que tengan unos ingresos más bajos, tal y como se propuso desde el Ejecutivo en un principio. Asimismo, los autónomos coincidieron en que el acuerdo al que lleguen deberá mandatar para un futuro desarrollo del nuevo sistema una vez termine el periodo inicial y transitorio de aplicación que será, previsiblemente, en 2023, 2024 y 2025.

6/17/2022

El TS fixa doctrina en considerar discriminatori anul·lar una crida per cobrir una vacant temporal

El TS fixa doctrina perquè considera discriminatori anul·lar una crida per cobrir una vacant temporal a una dona que va ser donada de baixa per embaràs el dia que s'havia d'incorporar. Conclou que resulta contrari al principi d'igualtat consagrat a l'art. 14 de la CE la no formalització del contracte de treball a una dona que no s'incorpora al lloc de treball, ofert i acceptat, per trobar-se en situació de baixa per incapacitat temporal derivada d'embaràs, sense que se'n pugui diferir la contractació al moment en què causi alta si persisteix la necessitat que ho va motivar quan per raons temporals no podria arribar a concórrer aquesta situació”.

6/14/2022

Les associacions d'autònoms han mantingut una nova reunió amb el Ministeri de Seguretat Social

Les associacions d'autònoms han mantingut una nova reunió amb el Ministeri de Seguretat Social per intentar desbloquejar la reforma actual Règim Especial de Treballadors Autònoms i poder enviar-la a Europa abans de final de mes. L'última proposta del ministre, ha estat comunicada a la trobada d'avui i afectarà aquells autònoms els ingressos mensuals nets dels quals es trobin entre els 1.700 i 2.030 euros. Amb aquesta mesura espera aconseguir l'aprovació de la taula per part de les associacions d'autònoms. En concret, l'Executiu proposa que els autònoms amb rendiments nets d'entre 1.700 i 1.850 euros mensuals paguin una quota de 370 euros mensuals, 30 euros menys dels que va plantejar la proposta anterior per al tram d'ingressos de 1.700 a 1.900 euros.

6/9/2022

El TSJ del País Basc confirma el dret d'una mare soltera a rebre la mateixa prestació per tenir cura del fill que les famílies biparentals.

L'alt tribunal basc desestima el recurs de l'Institut Nacional de la Seguretat Social contra la sentència d'instància. La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia del País Basc ha desestimat el recurs de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) contra la resolució d'instància en sentència d'1 de desembre de 2021 del Jutjat Social núm. 2 de Bilbao, que reconeixia a una mare monoparental el seu dret a la prestació econòmica per la reducció de jornada per tenir cura del lactant. Per això, la mare rebrà la mateixa prestació de l'INSS per tenir cura del seu fill que si fos biparental després d'adquirir fermesa el 6 de maig passat, la sentència de la Sala Social del TSJPV del passat 12 d'abril que no ha estat recorreguda en cassació davant del Tribunal Suprem per part de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

6/7/2022

L'enduriment de les condicions de la tarifa plana permetrà

L'enduriment de les condicions de la tarifa plana permetrà reduir a la meitat des dels actuals 1.000 milions cada any, el cost de les bonificacions i les reduccions a les quotes dels autònoms que s'inicien. El Govern preveu estalviar-se 500 milions d'euros cada any amb el nou model de tarifa plana per als autònoms que substituirà l'actual, segons la valoració que el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migració ha traslladat a la taula que analitza el nou Règim Especial de Treballadors Autònoms (Reta). Els negociadors van tenir ahir una nova reunió en què poc o res van avançar en les quotes, encara que sí que van negociar el nou cessament d'activitat dels autònoms.

6/2/2022

Experts laborals alerten de la rigidesa contractual i de la menor qualitat de la nova ocupació indefinida, amb més rotació.

Aquests experts asseguren que els antics contractes d'obra o servei determinat que han quedat fora de la legislació han estat repartits a parts iguals entre l'atur, els nous indefinits i els nous eventuals per circumstàncies de la producció. Una altra de les alertes que, segons aquesta anàlisi, fa recelar els experts de l'impacte netament positiu de la reforma laboral és que "cal esperar que es produirà un augment de la taxa de rotació dels contractes indefinits, especialment durant els primers anys", necessiten des de la UAM i Fedea. Així, el document presentat ahir indica que "molts llocs que es cobriran amb contractes indefinits a partir d'ara són intrínsecament menys estables o rendibles que els treballs indefinits existents".

5/31/2022

El TS fixa els efectes del complement de maternitat als homes a la data de reconeixement inicial de la pensió de jubilació.

El Ple ha resolt en el recurs número 3192/2021 que, quan els homes tinguin dret a percebre el complement de maternitat per aportació demogràfica a la Seguretat Social, aquest complement produirà efectes des de la data del fet causant de la pensió de jubilació sempre que es compleixin la resta de requisits legals. En aquest litigi, la sentència de suplicació fixa els efectes del complement de maternitat en la data de reconeixement inicial de la pensió de jubilació. El Ple de la Sala Quarta desestima el recurs de lINSS i confirma la sentència recorreguda. La sentència íntegra es coneixerà els propers dies.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.