ICO Empreses i Emprenedors 2019 
ICO Empreses i Emprenedors 2019 

LÍNIES DE FINANÇAMENT ICO 201 per autònoms i empreses
 

Estimats senyors / es,

L’ Institut de Crèdit Oficial ha posat en marxa les LÍNIES DE FINANÇAMENT ICO 2019 per als AUTÒNOMS I EMPRESES.

La línia ICO Empreses i Emprenedors 2019 destinada als autònoms i empreses que realitzin la seva activitat empresarial a Espanya, amb independència del seu domicili social o fiscal i de si la major part del seu capital és espanyol o estranger, per finançar projectes d’inversió i/o cobrir necessitats de liquiditat.

El finançament es podrà destinar a projectes d’ INVERSIÓ i/o a les necessitats generals de l’activitat, entre d’altres: les necessitats de liquiditat per afrontar les despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, o compra de mercaderia, etc. També es poden subvencionar les necessitats tecnològiques, els actius fixos productius nous o de segona mà, els vehicles turisme i industrials, l’adequació i reforma d’instal·lacions i l’adquisició d’empreses. L'import màxim del préstec és de 12,5 milions de €, en una o diverses operacions per client i any.

També poden sol·licitar finançament a través d'aquesta línia, els particulars i comunitats de propietaris y les agrupacions de comunitats de propietaris per a la rehabilitació d'habitatge o edificis i/o la reforma dels seus elements comuns.

Els terminis d'amortització seran d'1 a 6 anys, amb la possibilitat de fins a 1 any de carència de principal, de 7 a 9 anys amb fins a 2 anys de carència, i de 10 a 20 anys amb fins a 3 anys de carència.

La Línia ICO Garantia SGR/SAECA 2019 permet finançar inversions realitzades a España o fora del territori nacional i/o cobrir necessitats de liquiditat que comptin amb l'aval d'una SGR o SAECA.

Es manté la línia ICO CRÈDIT COMERCIAL 2019 destinada a autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de l'import de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional o cobrir els costos previs de producció i elaboració dels béns o serveis objecte de venda a España (prefinançament). Es podran anticipar les factures amb data de venciment no superior a 180 dies a comptar de la data de la signatura de l'operació. Es podrà finançar fins al 100%, sempre que no superi l'import màxim de 12,5 milions d'euros de saldo viu per client i any, en una o diverses operacions. Quan les factures procedeixen de les vendes fora del territori nacional s’utilitzarà la línia ICO EXPORTADORS 2019.

La línia ICO Internacionalització 2019 en el seu tram I “inversió i liquiditat”, orientada a autònoms, empreses i entitats públiques i privades espanyoles, incloent les domiciliades a Espanya, i les domiciliades a l'estranger que tenen com a mínim un 30% de capital d' empresa espanyola, que realitzin inversions productives fora del territori nacional, inclosa l'adquisició d'empreses i la creació d’empreses a l’estranger, l’adequació i reforma d’instal·lacions, i/o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat.

La línia ICO Internacionalització 2019 en el seu tram II “exportadors mitjà i llarg termini” destinada a finançar les empreses amb domicili social a España o amb domicili fora d’Espanya amb “interès espanyol” per a la venda de béns o serveis, nou o de segona mà, amb ajornament de pagament a empreses amb domicili social fora d'Espanya (Crèdit Subministrador), o destinada a finançar empreses amb domicili social fora d'Espanya, per a l'adquisició de béns o serveis exportats per empreses amb domicili social a Espanya o amb domicili social fora d’Espanya amb “interès espanyol” (Crèdit Comprador).

Es manté la línia ICO CANAL INTERNACIONAL 2019 destinada a autònoms i empreses, domiciliades a España o a l’estranger amb “interès espanyol” per a finançar operacions d’inversió i liquiditat i operacions d’exportació a mitja i llarg termini. La tramitació de les operacions es realitzarà directament a través de les institucions financeres internacionals amb les que l'ICO subscrigui acords de col·laboració o de les seves entitats col·laboradores en cas que desenvolupi aquest esquema de funcionament.

LINIES DE FINANÇAMENT
Empreses i emprenedors (Esp)

LINIES DE FINANÇAMENT
Exportadors, internacional (Esp)

 

Per ampliar informació sobre alguna/es de les línies poden consultar amb els bancs i caixes, que tenen subscrit conveni de col·laboració amb l'ICO.

 

Atentament,

Fecha publicación: 3/13/2019

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.