Abans d’acabar l’any 2020 hi ha algunes deduccions a tenir en compte i aprofitar abans del tancament.
 Abans d’acabar l’any 2020 hi ha algunes deduccions a tenir en compte i aprofitar abans del tancament.

Com tractar els diferents casos afectats pel COVID-19

 

Quant fem la declaració de la renda de l’any 2020 s’haurà de vigilar la incidència dels ERTOs ja que els pagaments del SEPE no són objecte de retenció. I molts treballadors tindran dos pagadors. Si se superen ingressos provinents d'un segon pagador superiors a 14.000 euros, llavors han de declarar-se.

 

En aquests casos, els treballadors podrien entrar a la pàgina oficial de l’agència tributària i fer un càlcul de l’import a pagar anualment i aquest desembre demanar-li a l'empresa que retingui una major quantitat perquè no afecti el resultat de la declaració, o bé sol·licitar-ho al SEPE. Per tant, és possible que els que no tenien obligació de fer-ho i es trobin o s’hagin trobat en un ERTO enguany, sí hagin de presentar la declaració de la renda l'any vinent.

 

Si durant el 2020 s'ha rebut una subvenció, s’haurà d’imputar el guany en aquest any. Però si encara no s'ha cobrat, queda exempta de tributació, i haurà d'imputar el guany en l'any en què es cobri. S'imputen únicament al contribuent que hagi obtingut la subvenció, encara que tingui per objecte la millora d'un immoble de titularitat compartida.

 

El preu del lloguer per la pandèmia, si s’ha acordat una reducció de l'import dels ingressos vindrà determinat per allò acordat, les despeses necessàries per al lloguer durant el període que afecti la modificació seran deduïbles i no s'imputaran com a renda immobiliària.

 

Si es pacta un fraccionament, aplaçament o ajornament dels pagaments pel lloguer, no es procedirà a reflectir un rendiment de capital immobiliari pels mesos en què s'han posposat. No obstant això, es podran deduir les despeses incorregudes en aquests períodes sense que tampoc sigui procedent la imputació de rendes immobiliàries.

 

La prestació per cessament d'activitat dels autònoms no es considera un ingrés de l'activitat, sinó que computa com a rendiment de la feina, i no s'han d'incloure, per tant, aquests ingressos dins del model 130 de l'IRPF.

 

Deduccions habituals a tenir en compte i aprofitar abans del tancament de l’any 2020

 

Si es té un pla de pensions i s'aporta més de 2.000 euros pot aprofitar-se aquest any per aportar el màxim de fins a 8.000 euros. A partir de l’any que ve les reduccions no podran excedir els 2.000 euros, segons la Llei de Pressupostos. També convé esgotar el límit de 2.500 euros de l'aportació al pla del cònjuge, que el 2012 es redueix a 1.000 euros. Si s'han rescatat plans de pensions pel COVID, el reemborsament dels drets consolidats queda subjecte al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions, és a dir, tributen com a rendiments de la feina imputant-se a l'any en què siguin percebuts. Totes aquelles aportacions efectuades als plans de pensions, plans de previsió social i empresarial, plans de previsió assegurats, mutualitats de previsió social i en les primes satisfetes d'assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència redueixen directament la base imposable, amb el límit màxim conjunt deduïble de la menor de les següents quantitats: 8.000 € anuals, o el 30% de la suma dels rendiments nets de la feina i d'activitats econòmiques que han estat percebuts de forma individual durant l'exercici, independentment de l'edat.

 

L’amortització de la hipoteca o préstec destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual te dret a una deducció. Igual que també són deduïbles les donacions a entitats sense ànim de lucre, com poden ser fundacions, associacions, ONG...

 

Els contribuents majors de 65 anys que destinin l'import obtingut per la transmissió d'elements patrimonials (no necessàriament immobles) a la constitució d'una renda vitalícia, podran excloure aquesta quantitat de l'IRPF sempre que no superi els 240.000 €.

 

 

Fecha publicación: 12/14/2020

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.