Permisos Laborals perquè els treballadors/es puguin anar a votar
Permisos Laborals perquè els treballadors/es puguin anar a votar

El dijous dia 21 de desembre de 2017 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d'electors, un permís, retribuït i no recuperable, de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, perquè puguin exercir el seu dret al vot en les eleccions al Parlament de Catalunya:

  • El permís serà de 4 hores quan la jornada laboral coincideixi en 4 o més hores amb l’horari dels col·legis electorals.
  • El permís serà de 2 hores  quan la jornada laboral coincideixi en més de 2 hores y menys de 4 amb l’horari dels col·legis electorals.
  • No cal concedir permís a les persones treballadores que tinguin un horari que no coincideixi amb el dels col·legis electorals, o coincideixi com a màxim en 2 hores.
  • La durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin unajornada inferior a l'habitual, legal o convinguda s'ha de reduir proporcionalment.

Determinació del moment d'utilització de les hores

La determinació del moment d'utilització de les hores concedides per a la votació és potestat de l'empresari o empresària.

Justificant de votació

A l'efecte de l'abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o les empresàries tenen dret a sol·licitar a les seves persones treballadores l'exhibició del justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Permís dels membres de mesa electoral o d'interventors que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral

Se'ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia 21 de desembre de 2017 i, a més, un permís retribuït y no recuperable, corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

El permís de les cinc primeres hores es fa extensiu a totes les persones treballadores que gaudeixin deldescans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de taula o interventor.

Permís dels apoderats que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral

Les empreses han de concedir un permís retribuït y no recuperable durant la jornada completa del dijous 21 de desembre de 2017 a les persones treballadores que acreditin la condició d'apoderats.

Possibilitat de canvi de torn

Si algun membre de mesa electoral, interventor o apoderat hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l'empresari o l'empresària, a petició de la persona interessada, té que canviar-li el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu.

Permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral que els correspongui, a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 21 de desembre de 2017, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.

Aquest permís es podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 11 de desembre de 2017

Normativa:

Reial Decret 953/2017, de 31 d'octubre, pel qual es dicten normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya 2017 (BOE 03-11-/2017). Art.24 i 25.

ORDRE TSF/253/2017, de 28 de novembre, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 21 de desembre de 2017 (DOGC 01-12-2017. Ordre ESS/1169/2017 BOE 01-12-2017)

Fecha publicación: 12/14/2017

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.