Calendari del contribuent per a l’any 2020
Calendari del contribuent per a l’any 2020

 

Al WEB de l’AEAT ja s’ha publicat el calendari del contribuent per a l’any 2020. Amb això, es facilita el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i terminis al llarg de l’exercici 2020.

Els principals models i terminis generals de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària de pagament són els següents (si el venciment del termini de presentació coincideix amb un dia inhàbil, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s’ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que s’hagi ampliat el termini de presentació d’aquesta declaració):

 • Models 100, 151 y 714:fins a 25 de juny.

 • Model 102:fins al 20 de setembre (per als contribuents que hagin domiciliat el primer termini).

 • Models 111, 115117123124126128 y 216 (obligació trimestral):De l’1 al 15 d’abril, juliol, octubre i gener.

 • Models 111115117123124126128216, 230 y 430 (obligació mensual):De l’1 al 15 de cada mes.El mes de juliol del model 430, fins al 15 de setembre.

 • Models 130 131 (obligació trimestral):De l’1 al 15 d’abril, juliol i octubre i de l’1 al 25 de gener.

 • Model 136 (obligació trimestral): de l’1 al 15 d’abril, juliol, octubre i gener.

 • Models 200, 206, 220 y 221:1 al 20 de juliol (períodes impositius que coincideixin amb l'any natural).

 • Models 202-0A i 222-0A:1 al 20 d'octubre.

 • Models 202 y 222:De l’1 al 15 d’abril, octubre i desembre.

 • Model 210:(excepte guanys derivats de transmissions d'immobles):De l’1 al 15 d’abril, juliol, octubre i gener. Per a rendes imputades d'immobles urbans:1 de gener al 23 de desembre.

 • Model 213:1 al 25 de gener.

 • Models 303 y 353 (obligació mensual):De l’1 al 25 de cada mes.

 • Model 303 (obligació trimestral):De l’1 al 15 d’abril, juliol i octubre i de l’1 al 25 de gener.

 • Models 410 y 411:1 al 26 de juliol.

 • Model 560:

  • Obligació mensual:De l’1 al 15 de cada mes.

  • Obligació trimestral:De l’1 al 15 d’abril, juliol, octubre i gener.

  • Obligació anual:De l’1 al 15 d’abril.

 • Models 561562 i 563:

  • Obligació mensual:De l’1 al 15 del tercer mes següent al que finalitza el mes.

  • Obligació trimestral:De l’1 al 15 del segon mes següent al que finalitza el trimestre.

 • Models 566 y 581 (obligació mensual):De l’1 al 15 de cada mes.

 • Model 583:

  • Obligació trimestral:De l’1 al 15 de maig, setembre, novembre i febrer.

  • Obligació anual:De l’1 al 25 de novembre.

 • Model 587: 1 al 15 de maig, setembre i gener.

 • Model 588:De l’1 al 25 de novembre.

 • Model 589:

  • Pagament fraccionat:De l’1 al 15 d’octubre.

  • Autoliquidació anual:De l’1 al 15 d’abril.

 • Model 595 (obligació trimestral):de l’1 al 15 d’abril, juliol, octubre i gener.

 • Recordi:

 • Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a l'assenyalat en aquest calendari.

 

Fecha publicación: 1/1/2020

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.