Interessats en modificar la base de cotització!!!
Interessats en modificar la base de cotització!!!

CANVIAR LA BASE DE COTITZACIÓ DEL RÈGIM ESPECIAL  D'AUTÒNOMS

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l'any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici.

La sol·licitud formulada entre l'1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l'1 d'abril
La sol·licitud formulada entre l'1 d'abril i el 30 de juny tindrà efectes l'1 de juliol
La sol·licitud formulada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l'1 d'octubre
La sol·licitud formulada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l'1 de gener de l'any següent

Per aquest motiu, els recordem que tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins el 30 de juny. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2019.

Si estan interessats en modificar-la (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’Incapacitat Temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a partir 01-01-2019

* 30 % = 28,30 % (contingències comunes) + 0,90 % (contingències professionals) + 0,7 % (cessament d’activitat) + 0,10 % (FP)

La base mínima de cotització de l'autònom que en algun moment de l'any 2018 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d'altri, així com la de l'autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals.

Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2019, tinguin 47 anys d'edat i cotitzin al RETA per una base inferior a 2.052,50 € mensuals no podran escollir una base superior a 2.077,80 €, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2019. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2019.

Si es troben en aquest supòsit i voleu canviar la situació, els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

Atentament,

Fecha publicación: 7/25/2019

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.