Registre de la jornada diària obligatori!!
Registre de la jornada diària obligatori!!

REGISTRE DE LA JORNADA DIÀRIA OBLIGATORIA PER A LES EMPRESES DES DEL 12 DE MAIG DEL 2019

 

 

Lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball. Entre altres qüestions, aquesta norma incorpora l´obligació de registrar la jornada dels treballadors.

Fins ara, l´empresa tenia l´obligació de registrar la jornada dels empleats a temps parcial i d´efectuar una totalització mensual. Amb aquesta nova obligació, l´empresa haurà de passar a registrar l´horari de tota la plantilla (englobant als treballadors contractats a jornada completa). Aquest registre passarà a ser diari, incloent l´horari concret d´entrada i de sortida.

Aquesta nova norma entrarà en vigor el proper 12 de maig, havent de preservar els registres de jornada durant quatre anys.

Els registres hauran d´estar a disposició del treballador, dels representants i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

No tenir un registre de jornada adequat a la nova norma serà considerat com a infracció greu, sent sancionable amb una multa de fins a 6.250 euros.

Algunes de les característiques que has de conèixer sobre aquesta nova reforma són:

- Obligació de l´empresa de registrar la jornada diària de cada treballador.

- Els empleats han de conèixer la durada i distribució de la seva jornada ordinària de treball, així com el seu horari laboral.

- Els empleats tindran l´obligació de fitxar els temps de descans, així com l´entrada i sortida del seu lloc de treball.

- Cada treballador ha de rebre la relació d´hores ordinàries i extraordinàries que ha realitzat cada mes juntament amb el rebut de salari.

El tipus de sistema de registre respondrà a la lliure elecció de l´empresa, sempre que es garanteixi la fiabilitat i invariabilitat de les dades i reflecteixi, com a mínim, cada dia de prestació de serveis, l´hora d´inici i l´hora de finalització de la jornada.

Els nostres clients els enviarem el model de reigstre d'horari de cada treballador cada principis de mes. 

Fecha publicación: 4/17/2019

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.